Split grad za mlade

Split grad za mlade

Inicijativa "Split grad za mlade" usmjerena je na podizanje kvalitete života mladih u Splitu, a početak tog puta vidimo u kvalitetnom dijalogu mladih i donositelja odluka.

Pridruži se panel diskusiji

Na online panel diskusiji "Europska godina mladih: Što dogodine?" saznaj mogu li primjeri dobre prakse u podržavanju mladih da postanu aktivni i angažirani građani zažvijeti i u Splitu.

Pročitaj više informacija i prijavi se!

Podrži inicijativu

Budi dio virtualne zajednice na Facebooku, Instagramu i TikToku. Upoznaj našeg Jeru kojem se možeš i direktno javiti na jere@infozona.hr.

Prati naše medijske istupe. Sudjeluj u raspravama i konferencijama koje organiziramo. Pridruži nam se na javnim akcijama. Pozovi nas na predstavljanje u školu, fakultet ili udrugu.

Upiši se u bazu zainteresiranih koje prve informiramo o novostima i pozivamo na aktivniji doprinos inicijativi!

Jačajmo ulogu Savjeta mladih

Pomozi nam ojačati ulogu Savjeta mladih koji može imati važniju ulogu u dijalogu mladih i donositelja odluka.

Upoznaj se s ovlastima tog savjetodavnog tijela Gradskog vijeća, sudjeluj u našim edukacijama i informiraj se na Kavama sa Savjetom mladih koje se održavaju četvrtim četvrtkom u mjesecu u 18 sati u Klubu Zona.

Gradski program za mlade

Smatramo važnim da Grad ima kvalitetnu strategiju u podizanju kvalitete života mladih, da kroz Gradski program za mlade odredi prioritete i smjer djelovanja.

Članovi radne skupine Gradski program za mlade radili su na temelju rezultata istraživanja i vlastitog bogatog iskustva rada s mladima te su održali i niz konzultacijskih sastanaka s drugim suradnicima.

Nacrt Prijedloga dokumenta bio je javno objavljen i dostupan za komentiranje, klikni ovdje i pogledaj kako je izgledao.

U javnom savjetovanju prikupljeni su komentari na Nacrt dokumenta, klikni ovdje i pročitaj komentare i odgovore Radne skupine.

Konačna verzija Prijedloga Gradskog programa za mlade upućena je Gradskom vijeću na usvajanje.

Istražili smo potrebe i stavove mladih

U sličnim istraživanjima do sada je sudjelovalo svega stotinjak mladih, ali mi želimo da se jasnije i glasnije čuje glas mladih. U istraživanje smo, kroz online anketni upitnik i fokusne grupe, uključili više od 1300 mladih.

Preuzmi prezentaciju rezultata (.pdf)!
Preuzmi Istraživački izvještaj (.pdf)!