Split grad za mlade

Split grad za mlade

Inicijativa "Split grad za mlade" povezuje Grad Split, udruge mladih i za mlade, Savjet mladih i sve koji svojim angažmanom žele doprinijeti kvaliteti života mladih. Krajnji ishod ove inicijative uspostavljanje je dijaloga između mladih i donositelja odluka te izrada i provedba novog Gradskog programa za mlade.

Postani dio inicijative

Budi dio priče kojom ćemo doprinijeti boljoj kvaliteti života mladih u Splitu.

Prijavi se!

Prati nas na društvenim mrežama

Inicijativa je prisutna na Facebooku, Instagramu i TikToku.