Split grad za mlade

Split grad za mlade

Inicijativa "Split grad za mlade" usmjerena je na podizanje kvalitete života mladih u Splitu, a početak tog puta vidimo u kvalitetnom dijalogu mladih i donositelja odluka.

Gradski program za mlade

Prijedlog dokumenta je javno objavljen, klikni ovdje i nemoj da ti bude tlaka napisati svoje komentare!

Smatramo važnim da Grad ima kvalitetnu strategiju u podizanju kvalitete života mladih, da kroz Gradski program za mlade odredi prioritete i smjer djelovanja.

Članovi radne skupine i njihovi suradnici Gradski program za mlade rade na temelju kvalitetnog istraživanja i vlastitog bogatog iskustva rada s mladima.

Podrži inicijativu

Budi dio virtualne zajednice na Facebooku, Instagramu i TikToku. Upoznaj našeg Jeru kojem se možeš i direktno javiti na jere@infozona.hr.

Prati naše medijske istupe. Sudjeluj u raspravama i konferencijama koje organiziramo. Pridruži nam se na javnim akcijama. Pozovi nas na predstavljanje u školu, fakultet ili udrugu.

Upiši se u bazu zainteresiranih koje prve informiramo o novostima i pozivamo na aktivniji doprinos inicijativi!

Jačajmo ulogu Savjeta mladih

Pomozi nam ojačati ulogu Savjeta mladih koji može imati važniju ulogu u dijalogu mladih i donositelja odluka.

Upoznaj se s ovlastima tog savjetodavnog tijela Gradskog vijeća, sudjeluj u našim edukacijama i informiraj se na Kavama sa Savjetom mladih.

Istražili smo potrebe i stavove mladih

U sličnim istraživanjima do sada je sudjelovalo svega stotinjak mladih, ali mi želimo da se jasnije i glasnije čuje glas mladih. U istraživanje smo, kroz online anketni upitnik i fokusne grupe, uključili više od 1300 mladih.

Preuzmi prezentaciju rezultata (.pdf)!