Javna diskusija u Domu mladih: Iskoristite priliku za doprinos Nacionalnom programu za mlade

29_03_2023 / 12:49h
Javna diskusija u Domu mladih: Iskoristite priliku za doprinos Nacionalnom programu za mlade

Iskoristite ovu diskusiju i za informiranje o relevantnim temama u području mladih.

Dok se pitamo provodi li se aktualni Gradski program za mlade Grada Splita, otvorene su prijave za sudjelovanje u javnoj diskusiji o Nacrtu prijedloga Nacionalnog programa za mlade. Diskusija će se održati u četvrtak, 6. travnja, u 18 sati u splitskom Domu mladih. Prijaviti se mogu predstavnici udruga mladih i za mlade te institucija koje u području svog djelovanja rade s mladima, ali i drugi zainteresirani građani.

- Nakon čak pet godina nepostojanja nacionalne strategije za mlade, Središnji državni ured za demografiju i mlade uputio je u javno savjetovanje Nacrt prijedloga Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2023. do 2025. godine. Proces izrade do sada nije bio participativan pa je javna diskusija u Splitu rijetka prilika za doprinos sadržaju dokumenta. Iskoristite ovu diskusiju i za informiranje o relevantnim temama u području mladih - poziva Goran Biličić, predsjednik Info zone.

Naslovi prioritetnih područja predložene strategije su: Rad s mladima, Participacija mladih u društvu, Obrazovanje mladih, Mladi i Europska unija, Mladi u ruralnim područjima te Zdravlje i kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa. Na pedesetak stranica Nacrta prijedloga Nacionalnog programa za mlade navedene su i objašnjene mjere i aktivnosti kojima državna vlast, odnosno tijela državne uprave i javne ustanove planiraju povećati kvalitetu života mladih u Hrvatskoj. 

Prijavnica i više informacija dostupni su na infozona.hr/prijave.

Info zona javnu diskusiju organizira u suradnji s Multimedijalnim kulturnim centrom Split, Savjetom mladih Grada Splita i Savjetom mladih Splitsko-dalmatinske županije.