Kava s mladima u Dugopolju, Klisu i Podstrani

01_03_2023 / 08:56h
Kava s mladima u Dugopolju, Klisu i Podstrani

Općine čiji mladi gravitiraju Splitu i koje nemaju osnovane savjete mladih.

Nakon Solina, Trogira i Kaštela u prošloj godini, Info zona  je u siječnju i veljači organizirala "Kavu s mladima" u Dugopolju, Klisu i Podstrani, općinama čiji mladi gravitiraju Splitu i koje nemaju osnovane savjete mladih.

- Propitali smo učenike viših razreda osnovnih škola kako vide dijalog s donositeljima odluka, upoznali smo ih s idejom postojanja zakonom definiranih Savjeta mladih te s njima porazgovarali o izazovima s kojima se susreću u svojoj općini. Direktno od njih dobili smo informacije koje ćemo koristiti u raspisu budućih projektnih prijava - objasnio je Goran Biličić, predsjednik Info zone.

U zaključcima je naglašeno da škole mogu imati važnu ulogu u razvoju dijaloga mladih i općinske vlasti. Istaknuto je i da funkcionalna vijeća učenika mogu znatno doprinijeti osnivanju i kvaliteti rada savjeta mladih te da su konkretni rezultati rada najbolja motivacija za daljnji angažman u zajednici.

"Kave s mladima" realiziraju se u sklopu projekta "Participacija mladih: Urbana aglomeracija Split" kojeg provodi Info zona, a financiran je kroz program Erasmus+.