Osnovana je radna skupina za izradu Gradskog programa za mlade

18_02_2022 / 16:11h
Osnovana je radna skupina za izradu Gradskog programa za mlade

Gradonačelnik Grada Splita imenovao je 11 članova i članica Radne skupine u svrhu izrade prijedloga Gradskog programa za mlade Grada Splita 2022. - 2025.

Na prijedlog Ureda Grada, Savjeta mladih Grada Splita te Info zone, kao koordinatora procesa, Gradonačelnik Grada Splita imenovao je 11 članova i članica  Radne skupine u svrhu izrade prijedloga Gradskog programa za mlade Grada Splita 2022. - 2025. čime je pokrenut proces definiranje ciljeva, mjera i aktivnosti programa.

Đordana Barbarić iz splitske udruge MoSt imenovana je za voditeljicu radne skupine čiji su članovi na temelju vlastitih iskustava i rezultata istraživanja kreirali Nacrt Gradskog programa za mlade Grada Splita 2022. - 2025. Visokom kvalitetom rada te vizionarskim pristupom u organizaciji i provedbi projekata, Đordana Barbarić ostvarila je brojna vrijedna postignuća i izniman doprinos razvoju zajednice u kojoj živi. Pokrenula je izradu prvog Gradskog programa za mlade u gradu Splitu 2006. godine i osmislila cjelokupan proces donošenja prvog takvog dokumenta u Splitu, uključujući više stotina mladih u promišljanje i kreiranje programa. Sudjelovala je u brojnim radnim skupinama za izradu zakona, strategija, planova na lokalnoj i nacionalnoj razini, a kao suradnica u ovom procesu doprinijela je i svojim bogatim iskustvom u facilitiranju izrade strateških dokumenata. 

Za članicu relevantnu u području mentalnog zdravlja mladih imenovana je Davorka Kovačić Borković, Voditeljica Savjetovališta za djecu i mlade pri Službi za mentalno zdravlje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. 

Kao član relevantan za pitanje stanovanja mladih imenovan je arhitekt Jere Kuzmanić koji se stanovanjem bavi kroz istraživački rad na nizu znanstvenih, stručnih i aktivističkih projekata i studija te je uključen u izradu Strategije razvoja grada Splita do 2030. 

Mariza Javor, Voditeljica Odjela za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, imenovana je kao članica relevanta u području zapošljavanja mladih. 

Goran Biličić je više od 15 godina uključen u razvoj organiziranog informiranja mladih u Hrvatskoj, biran je u upravljačka i radna tijela te radne skupine u području informiranja mladih i uključen u izradu Strategije razvoja grada Splita do 2030. Za člana je imenovan kao predstavnik Info zone relevantan u području organiziranog informiranja mladih. 

Kao član relevantan za područje sporta imenovan je Toni Gamulin, predstavnik Odjela za studentski standard i sport Rektorata Sveučilišta u Splitu, koji je više od 15 godina aktivno uključen u razvoj studentskog sporta te je uključen i u izradu Strategije razvoja grada Splita do 2030. 

Za članicu relevantnu u području kulture imenovana je Kristina Tešija, jedna od osnivačica udruge Culture Hub Croatia koja je pokrenula kreativni hub Prostor i snažno surađuje s umjetnicima na europskoj razini. Također je aktivna na radiju KLFM te je bila zaposlena u Multimedijalnom kulturnom centru na projektu Gradimo Dom zajedno. 

Nagrađivana profesorica savjetnica iz područja Politike i gospodarstva i Građanskog odgoja i obrazovanja u IV. gimnaziji “Marka Marulića”, Natalija Palčić, aktivna je u motiviranju i uključivanju učenika u nastavne procese usmjerene na razvoj građanskih kompetencija. Ona je u Radnu skupina imenovana kao članica relevantna u području participacije i aktivnog sudjelovanja mladih u društvu. 

U članstvo Radne skupine imenovane su i Marina Protić, pročelnica Ureda Grada; Branka Ramljak, predstavnica Komisije za suradnju s mladima Gradskog vijeća te Gorana Bandalović, predstavnica Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.