Split ima Gradski program za mlade, naučite ga vrednovati!

10_01_2023 / 06:05h
Split ima Gradski program za mlade, naučite ga vrednovati!

U konktekstu nedavnog usvajanja Gradskog programa za mlade Grada Splita, ovo je odlična prilika za splitske udruge da osnaže svoje kapacitete za provedbu evaluacije lokalnih politika za mlade.

Otvorene su prijave za online edukaciju o provedbi evaluacija politika za mlade. Edukacija je namijenjena organizacijama civilnog društva i održat će se na platformi Zoom, 20. i 21. siječnja, od 10 do 14 sati.

- U konktekstu nedavnog usvajanja Gradskog programa za mlade Grada Splita, ovo je odlična prilika za splitske udruge da osnaže svoje kapacitete za provedbu evaluacije lokalnih politika za mlade. Edukaciju će voditi dr. sc. Nikola Baketa, a sudionici i sudionice naučit će osnovnu terminologiju lokalnih i nacionalnih politika te što su ciljevi, mjere, indikatori, rokovi i nadležnosti u policy dokumentima. Upoznat će izvore praćenja politika za mlade te dobiti konkretne upute kako u proces evaluacije uključiti mlade - najavljuje Goran Biličić iz Info zone.

Nikola Baketa trenutno je znanstveni suradnik na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Njegovo područje rada su građanski odgoj i obrazovanje, politike visokog obrazovanja i promjene javnih politika, a osobiti interes iskazuje prema politikama za mlade i radu s mladima. Sudjelovao je u provedbi ciklusa Istraživanja mladih u Hrvatskoj i evaluaciji Nacionalnog programa za mlade 2014.-2017.

Prijavnica za sudjelovanje dostupna je na kakodalje.hr .

Edukacija se održava u sklopu projekta "Savjeti mladih - kako dalje?" usmjerenog na jačanje zagovaračke pozicije organizacija civilnog društva i osnaživanje smislene participacije mladih u savjetodavnim tijelima na lokalnoj i regionalnoj razini. Projekt u partnerstvu provode norveška Općina Lindesness, Udruga "Delta", Udruga gradova u Republici Hrvatskoj te Info zona kao nositelj projekta. Provedba projekta podržana je s 75.000,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova. Nadležno tijelo je Zaklada Slagalica iz Osijeka.