Gradski program za mlade - sve na jednom mjestu

16_03_2023 / 17:18h
Gradski program za mlade - sve na jednom mjestu

Dokumenti producirani u procesu izrade Gradskog programa za mlade slobodni su za preuzimanje i korištenje.

U prosincu 2022. usvojen je Gradski program za mlade Grada splita 2022. - 2025., a proces izrade tog strateškog dokumenta počeo je u kolovozu 2021. godine. Procesom je koordinirala Info zona te je velika pozornost posvećena participativnosti procesa, odnosno uključivanju mladih. 

Pokrenuta je inicijativa Split grad za mlade, realizirano je niz diskusija i informativnih aktivnosti, uspostavljen je dijalog mladih i gradske vlasti te je provedeno istraživanje na rekordnom uzorku mladih. Grad je osnovao radnu skupinu za koju je Info zona organizirala nekoliko konzultacijih sastanaka s mladima i stručnjacima u različim područjima. U konačnici je u proces uključeno više od dvije tisuće mladih i osoba koje rade s mladima. U tom kontekstu proces izrade Gradskog programa za mlade definitivno je primjer dobre prakse koji je i na nacionalnoj razini postavio nove standarde participacije mladih u kreiranju politika za mlade.

U nastavku su .pdf dokumenti producirani u procesu izrade Gradskog programa za mlade tu su slobodni za preuzimanje i korištenje: